htwnieuws
Aan de HYA
T.a.v. Peter Weppner
Geachte heer Weppner,
Naar aanleiding van vragen van medehuurders, maar ook uit verbazing bij de medebestuursleden van de HTW,
Huurdersvereniging Tuindorp Watergraafsmeer (Betondorp, dus), wenden wij ons tot de HYA en HNA met een
vraag en een verzoek.
Als ik mijn WOZ-waarde vergelijk met die van 2014 blijkt dat deze met 100% is gestegen
in 6 jaar tijd - van € 216,500 naar € 432.000. Maar er zijn woningen in Betondorp die een nóg hogere stijging
woningwaarde laten zien. In het blad Nul20 staat echter dat de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam sinds
2014 steeg met ‘slechts’ 64%. (Zie ‘Nul20’).
Het verbaast ons dat de woningwaarde in Betondorp zo hoog is gestegen. Temeer daar de Gemeente
Betondorp heeft aangewezen als zogenaamde ‘Focus-wijk’, die extra aandacht verdient gezien de vele
sociaal-maatschappelijke problemen die hier spelen. (Zie Gebiedsplan Watergraafsmeer).
Onze vraag aan u is nu, of u in het overleg met de directie van Ymere de problematiek rond de
WOZ-waardestijging ook aan de orde stelt.
Zo ja...ons verzoek is dan, wilt u ons daarvan op de hoogte stellen en laten weten wat onze huurdersvereniging
in dezen kan doen om deze scheefgroei te matigen.
Met vriendelijke groet,
namens de HTW,
Simone Bosboom, vz HTW
Boudy Bloem, secretaris
Wim de Pree, penningmeester
Het antwoord van de HYA naar aanleiding van het mailtje van Simone Bosboom.
Voor mevrouw Simone Bosboom,
Zojuist hebben wij elkaar over onderstaande gesproken. Peter Weppner is naast voorzitter van HYA ook
vice-voorzitter van SHY. Derhalve komt onderstaande ook bij deze organisatie terecht.
We bespraken ook dat HYA ieder jaar als lid van SHY bij de huurverhogingsronde ook de hoogte van de diverse
WOZ-waardes ter discussie stelt en Ymere dringend verzoekt toch vooral bezwaar te maken tegen extreme
verhogingen van de WOZ-waarde. HYA zal dit nogmaals op de agenda van het Directieoverleg laten plaatsen.
Met deze inlichtingen was u tevreden als antwoord op onderstaande.
Met vriendelijke groeten,
Huurders Ymere Amsterdam
Renske van Bemmel
Secretaresse
Excuses voor de late reactie, uw mail was inderdaad aan mijn aandacht ontsnapt. Zie mijn reactie in het rood
achter uw vragen.
1. de aansluitingen vanaf de straat naar de watermeters in huis lopen volgens het kadaster onder de grond en
behoren tot de verantwoording van Ymere. (hoe kan dit visueel worden bekeken, mijn vraag!). Hoe gaat dit
aangepakt worden? De inspecties zijn een combinatie tussen visuele inspecties en later ook watermonsters,
pas als beiden geen aanwezigheid van lood aangeven. Dan pas kunnen wij met zekerheid zeggen dat er geen
lood aanwezig is in het complex.
2. Een brief van Ymere aan alle Betondorp bewoners, koop en huur, met informatie hoe verder met dit
loodprobleem. Ik heb tot nu toe nog niets ontvangen (Graanstraat). Wij zijn steeds op zoek naar de, om beste
manier om bewoners te informeren, een brief om bewoners te informeren staat nog steeds in de planning.
Alleen zullen er wel mensen beschikbaar moeten zijn om ook vragen te beantwoorden en daar wordt nu hard
aan gewerkt.
3. Wat, indien ook anderen dan genoemde gezinnen een test wensen te laten doen? (mijn toegevoegde
opmerking over deze vraag: tellen bezoekende kleinkinderen op zeer jonge leeftijd ook mee? Mag de rest geen
bezoek ontvangen van zwangeren en zeer kleine kinderen? Heeft niet iedereen recht op een test en loodvrij
drinkwater?) Als bewoners twijfelen en wij nog geen duidelijkheid kunnen geven, is het natuurlijk aan ieder zelf
hoe hier mee om te gaan. Een simpele oplossing is flessenwater beschikbaar hebben voor op bezoek zijnde
(jonge) kinderen en zwangere. Maar goed een ieder kan dat voor zichzelf bepalen.
4. Laat u ook een test uitvoeren bij de openbare fonteintjes en drinkwaterkraantjes zoals op de Brink?
Samenwerking met het Stadsdeel? Dit is aan het waterleidingbedrijf zelf, al hebben wij begrepen dat de
waterleidingen naar de openbare fonteintjes vrij zijn van lood.
Ook wil ik nog aangeven dat ik niet meer in deze regio werkzaam ben als vastgoed regisseur. Per 1 februari
heeft Roel Collewijn mijn werkzaamheden overgenomen. Mochten er verder nog vragen zijn over het lood, dan
kunnen jullie je tot hem richten. Zijn mail adres staan in de CC.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd?
Met vriendelijke groet,
Ymere
Rakia Abaich
Vastgoed Regisseur
Muiderstraatweg 19, 1111 PS Diemen
Postbus 2412, 1000 CK Amsterdam
Hierbij de reactie van vastgoedregisseur Abaich inzake de loodproblematiek
Let wel: Zij heeft haar werkzaamheden overgedragen aan vastgoedregisseur Roel Collewijn.
eerste HNA Café donderdag 1 april 19.30 uur
De werkgroep Communicatie van het Huurders Netwerk Amsterdam nodigt u uit voor het eerste HNA Café op
1 april. Het HNA Café is een nieuw initiatief waarmee de werkgroep de verbondenheid in het netwerk wil
stimuleren. Het eerste HNA Café vindt online plaats, start om 19.30 uur en heeft als hoofdonderwerp het forum
van het HNA.
Aanmelden kan via de website huurdersnetwerkamsterdam.nl
In het eerste HNA Café geeft de werkgroep een uitgebreide uitleg van het forum en de mogelijkheden om
standpunten, discussies en bestanden uit te wisselen. Deze uitleg duurt ongeveer een half uur. Daarna is
er ruim de tijd om met elkaar van gedachte te wisselen over actuele huurderszaken.
Het HNA Café is een gezellige online bijeenkomst zonder zware discussies en is
interessant voor alle deelnemers en betrokkenen van het HNA. Aanmelden kan via de website
huurdersnetwerkamsterdam.nl
Wilt u nu al een kijkje nemen op het forum? Stuur dan een e-mail naar media@huurdersnetwerkamsterdam.nl
om inloggegevens te ontvangen.
Laatste update: 26-07-2021